Πολιτική ποιότητας – Green policy

Η φιλοσοφία μας για την παροχή υπηρεσιών σταθερής ποιότητας, καθώς επίσης και η δέσμευση για συνεχή βελτίωση αυτών,  αποτυπώνεται και με τη λήψη των πιστοποιητικών που αποκτήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2017:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 &
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015     

Η περιβαλλοντική μας ευαισθησία μας ώθησε σε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον   τόσο στο στάδιο της μελέτης όσο και στο στάδιο της κατασκευής με σκοπό να εξασφαλίσει την κατασκευή και τη λειτουργία του ξενώνα με τις μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Έτσι στην κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν:

  1. Για την τοιχοποιία φυσικά υλικά όπως πέτρα, ξύλο και σίδερο, με κατάλληλα υλικά θερμομόνωσης. 
  2. Κουφώματα πιστοποιημένα ενεργειακά με διπλούς υαλοπίνακες.
  3. Βρύσες διπλής ροής για εξοικονόμηση νερού 
  4. Λαμπτήρες led για εξοικονόμηση ενέργειας.